Usluge

Usluge

CENOVNIK
Pregled interniste endokrinologa 8000 RSD
Pregled interniste endokrinologa sa ultrazvukom štitaste žlezde 10000 RSD
Kontrolni pregled subspecijaliste (do 30 dana) 5000 RSD
Pregled interniste 4000 RSD
Pregled interniste sa ultrazvukom štitaste i paraštitaste žlezde 5500 RSD
Kontrolni pregled specijaliste (do 30 dana) 2500 RSD
Ultrazvuk štitaste i paraštitastih žlezdi (uključujući i meka tkiva vrata) 4000 RSD
Ultrazvuk abdomena 4000 RSD
Doppler KS donjih ekstremiteta 4000 RSD
Doppler KS vrata 4000 RSD
Punkciona biopsija nodusa u štitastoj žlezdi (FNAB) 12000 RSD
USLUGE
 • Patologija tireoidne žlezde (štitasta ili štitna žlezda): Hashimoto tireoiditis, hipotireoza (supklinička, klinička), hipertireoza (Morbus Graves-Basedow, toksični adenom, procena terapijske opcije-terapija radioaktivnim jodom), struma, tiroidni nodusi (čvorići), karcinomi tireoideje.
 • FNAB - Procena potrebe za punkcijom tankom iglom nodusa u tireodeji.
 • Diabetes mellitus tip 1 u odraslih (insulinska terapija, insulinske pumpe, glikozni senzori).
 • Diabetes mellitus tip 2 (razni terapijski modaliteti).
 • Diabetes mellitus u trudnoći (gestacijski diabetes mellitus).
 • Insulinska rezistencija ( prepoznavanje simptoma u raznim bolestima i stanjima, sindromu policističnih jajnika, predijabetesu, gojaznosti i lečenje).
 • Gojaznost - ispitivanje uzroka i terapijske opcije uključujući i procenu za barijatrijske operacije).
 • Sindrom policističnih jajnika.
 • Pojačana maljavost – hirsutizam (klasifikacija i terapija).
 • Kasna forma KAH-a (kongentilana adrenalna hiperplazija).
 • Hipoglikemijski sindromi (niske vrednosti šećera u krvi u raznim bolestima i stanjima).
 • Endokrine bolesti u trudnoći (tiroiditisi u trudnoći i u postpartalnom periodu).
 • Infertilitet (sterilitet), poremećaji menstrualanog ciklusa.
 • Perimenopauza i menopauza .
 • Hipogonadizam i ginekomastija.
 • Patologija metabolizma kalcijuma-fosfora: bolesti paraštitastih žlezdi-hiperparatireoidizam (primarni i sekundarni), hipoparatireoidizam, pseduohipoparatireoidizam, osteoporoza (primarna, sekundarna i postmenopauzalna).
 • Patologija nadbubrežne žlezde - hiperkorticizam - Cushingov sindrom; hipokorticizam – Adisonova bolest; tumori nadbubrega, incidentalomi, feohromocitom.
 • Tumori hipofize (prolaktinomi, Cushingova bolest, nefunkcijski tumori, akromegalija, incidentalomi, deficit hormona rasta, panhipopituitarizam) .
 • Autoimuni poliglandularni sindromi.
 • Poliurično-polidipsični sindromi (diabetes insipidus, SIADH).
 • Multiple endokrine neoplazije (MEN 1 i MEN 2).

Preuzmite cenovnik